За нас   Обучение Прием  Кариери  Актуална информация Випуск  Контакт 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

Важна информация

ПРОВЕЖДАМЕ ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "СОФИЯ"

Прием от 15 Май 2014г.

Следвайте в бакалавърските програми на Нов Български Университет, Висше училище по застраховане и финанси или Варненски Свободен Университет през специалностите на колеж "София".

НОВО: От учебната 2014/2015 година откриваме специалност "ФОТОГРАФ-ФОТОРЕПОРТЕР",с широки възможности и за собствен бизнес.

ВАЖНО: Цялото обучение на випускниците на колеж "София", които продължават образованието си във Варненски свободен университет се провежда в сградата на колежа. Записванията за новата 2014/2015 учебна година се извършват в колежа. Приемат се всички досегашни випуски.

София,
ул.Георг Вашингтон 12;
тел: 9831229;
e-mail: eacet@abv.bg