За нас   Обучение Прием  Кариери  Актуална информация Випуск  Контакт 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

Важна информация

КОЛЕЖ "СОФИЯ"

Прием 2014г. до попълване на учебните групи за всяка специалност по отделно

Следвайте висше образование в Нов Български Университет, Висше училище по застраховане и финанси или Варненски Свободен Университет през специалностите на колеж "София".

София,
ул.Георг Вашингтон 12;
тел: 9831229;
e-mail: eacet@abv.bg