За нас   Обучение Прием  Кариери  Актуална информация Випуск  Контакт 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ЛЕКЦИИ ВЪВ ВСУ

ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

Важна информация

КОЛЕЖ "СОФИЯ"

Прием до 30 Октомври

Следвайте висше образование в Нов Български Университет, Висше училище по застраховане и финанси или Варненски Свободен Университет през специалностите на колеж "София".

София,
ул.Георг Вашингтон 12;
тел: 9831229;
e-mail: eacet@abv.bg