Колеж “София”

Прием 2019/2020

(до 30 ноември)

Колеж “София” приема колежани за учебната 2019/2020 година.

Качественото образование, от което се нуждаете за успешна реализация и държавна квалификация!

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Обучението в колежите е 2 учебни години, само по една избрана специалност, която трябва да е от 4-та степен на професионална квалификация.

Защо да следвам в Колеж "София"?

 

След завършването на средно образование пред всеки се откриват различни хоризонти.  

Колеж “София” предлага образование съобразено с държавните изисквания и нуждите на пазара на труда.

Защо е подходящо за теб?