Колеж “София”

График за обучение през 2019/2020 година

 

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ на ПЪРВИ КУРС през 2019-2020 учебна година

I семестър – очни занятия от 19 до 31.10.2019г., изпитна сесия от 20 до 31.01.2020 г.

II семестър – очни занятия от 14 до 28.02.2020г., изпитна сесия от 22 до 30.06.2020 г.

Прием 2019/2020

(до 31 октомври)

Колеж “София” приема колежани за учебната 2019/2020 година.

Качественото образование, от което се нуждаете за успешна реализация и държавна квалификация!

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Обучението в колежите е 2 учебни години, само по една избрана специалност, която трябва да е от 4-та степен на професионална квалификация.

Защо да следвам в Колеж "София"?

 

След завършването на средно образование пред всеки се откриват различни хоризонти.  

Колеж “София” предлага образование съобразено с държавните изисквания и нуждите на пазара на труда.

Защо е подходящо за теб?