Колеж “София”

ПРИЕМ 2021

Инвестирай в бъдещето си сега!

Учебна заетост на колежаните – задочна форма за 2021-2022 г:

Очни занятия – по две седмици октомври 2021 и февруари 2022.

Изпитни сесии – от 20 до 30 януари и юни 2022.

НОВО:
Възстановяваме правата и завършване на прекъснали обучението си в колеж”София” и от други колежи! 

ВАЖНО: Колежи с нулеви учебни години,без учебна база и само с един офис правят записвания.БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ.

Защо да следвам в Колеж "София"?

 

След завършването на средно образование пред всеки се откриват различни хоризонти.  

Колеж “София” предлага образование съобразено с държавните изисквания и нуждите на пазара на труда.

Защо е подходящо за теб?