Колеж “София”

Късен прием по индивидуален учебен план до 30 ноември 2020!

ПРИЕМ 2020

Инвестирай в бъдещето си сега!

НОВО:
Възстановяваме правата и завършване на прекъснали обучението си в колеж”София” и от други колежи! 

Защо да следвам в Колеж "София"?

 

След завършването на средно образование пред всеки се откриват различни хоризонти.  

Колеж “София” предлага образование съобразено с държавните изисквания и нуждите на пазара на труда.

Защо е подходящо за теб?