УСПЕШНА КАРИЕРА С КОЛЕЖ "СОФИЯ"

Мечтаеш за развитие в кариерата?

Искаш да смениш позицията с по-висока и по-добре платена,

да започнеш нова работа в престижна организация

или да стартираш свой собствен бизнес?

 

Кариерният център на Колеж “София” е до теб в реализирането на твоите мечти.

Моля информирайте администрацията на колежа, че желате да получите помощ и подркепа в кариерната си реализация. Колежът е на разположение за съдействие в намирането на работа, съобразено с графика и натовареността, която имате. Може да се консултирате и директно с преподавателите, които имат многогодишен опит и връзки в сферата си и могат да подпомогнат кариерната реализация.

Колежът има сключени договори с агенции за подбор на персонал, компании и нестопански организации, лидери на пазара. 

  

Завърших специалност “Бизнес администрация”, благодарение на което в момента се развивам успешно в голяма международна компания в София. Знанията, които получих бяха полезни и практически насочени, като ги прилагам в ежедневната си работа. 

Георги П.

Специалността “Предприемачество и мениджмънт” ми помогна много в изгражднаето и развитието на собствен бизнес. В момента имам 4-ма служители, а клиентите се увеличават благодарение на уменията, които придобих в Колеж “София”.

Капка Г.

Специални благодарности на целия екип на Колеж “София”. Отлично организираната програма ми даде възможност да следвам мечтаната специалност, докато работя. Скоро след като завърших смених позицията с по-висока, благодарение на придобитата диплома.

Иван Р.

Решението да започна да уча на моята възраст (40 години) беше продиктувано от желанието ми за кариерно развитие. Вече съм на нова позиция с по-високо заплащане, благодарение на уменията и знанията придобити от Колеж “София”!

Елисавета П.