Защо да следвам в Колеж "София"?

 • Придобиване на висше образование през специалностите на колеж „София“ е постижимо за всеки желаещ да следва;
 • Плащат се поносими семестриални такси;
 • Дадена е възможност за разсрочено плащане;
 • Не се плащат други (скрити) такси;
 • Има съвременно учебно-материална база, чистота и хигиена;
 • Намира се на удобно транспортно и комуникативно място (зад Централни Хали);
 • Съществува култура, взаимопомощ, усещане за академичност и уважение за цял живот в учебните групи;
 • Обучават млади и мотивирани академични преподаватели с научни звания и степени от ВУЗ, както и доказали се професионалисти;
 • Обучението не се съкращава и формализира;
 • Изпитите се провеждат чрез тестове, анонимни са и оценката съответства на придобитите знания;
 • Признават се специални учебни дисциплини от средното образование;
 • Специалностите на колежа са търсени на пазара на труда и намират бърза реализация у нас и в чужбина;
 • Випускниците на колежа са уважавани от работодателите и правят бърза кариера;
 • Администрацията на колежа подпомага колежаните за работа, още по време на следването;
 • Започналите в други колежи, могат да се прехвърлят и да довършат обучението си в колеж „София“;
 • Следването на вупускниците на колежа във Варненски Свободен университет се провежда в колеж „София“ и е с продължителност две години.

 

И още:

 • Не прилагаме въвеждаща в заблуждение реклама за колежанското образование и обучение;
 • НЕ сме в списъка на колежите, изтрити от регистрите на Министерство на образованието и науката;
 • НЯМАМЕ нулеви учебни години, поради пропиляно доверие на интересуващите се от колежанско образование и обучение.
 • Твърдението на друг софийски колеж, че колеж „София“ е негов филиал, е абсолютно невярно и има за цел да отклони желаещите да учат при нас.